Dotacje

Dotacja z U.M.K. !!!! 2018

W roku 2018 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.  (tj. około 350 zł/miesiąc )

 

Dotacja udzielana będzie od stycznia do grudnia 2018 roku.

 

 

 

       Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2018

„Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy i podmioty niegminne zakwalifikowanym przez wojewodów.

Wysokość dofinansowania wynosi 35% zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy i przez podmioty niegminne , ( 150 zł miesięcznie na dziecko)

Czytaj więcej