Joanna Góralczyk Klub Malucha WESOŁE SKRZATY realizuje projekt
Twoje dziecko w Żłobku „Wesołe skrzaty” – możesz wracać do pracy!

Celem projektu jest zwiększenie w okresie realizacji projektu możliwości godzenia życia zawodowego i rodzinnego osób z terenu Krakowa powracających lub wchodzących na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

W projekcie planowane jest wsparcie wejścia lub powrotu na rynek pracy co najmniej 11 osób z terenu Krakowa dzięki możliwości pozostawienia przez nich dzieci pod opieką żłobka „Wesołe Skrzaty”.

Wartość projektu:  286,768.88 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 243,753.54 zł

Czytaj więcej

Dotacje

Dotacja z U.M.K. !!!!

W roku 2017 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.  (tj. około 350 zł/miesiąc )

Dotacja udzielana będzie od stycznia do grudnia 2017 roku.

z dwu miesięczną przerwą w okresie wakacji (lipiec/sierpień)

       Wyniki konkursu „MALUCH plus” 2017

„Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie wszystkim ofertom złożonym przez gminy i podmioty niegminne zakwalifikowanym przez wojewodów.

Wysokość dofinansowania wynosi 35% zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy i przez podmioty niegminne , co może oznaczać 140 zł miesięcznie na dziecko”...

Czytaj więcej