Żłobek z dofinansowaniem - Kraków

 

Jesteśmy prywatnym żłobkiem w Krakowie, który zapewnia swoim podopiecznym komfortowe warunki do rozwoju. Mimo że Wesołe Skrzaty są placówką niepubliczną, to współpracujemy z Gminą Miejską Kraków, która udziela wsparcia finansowego dla dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dzięki temu nasz żłobek z dofinansowaniem jest miejscem, w którym każdy maluch ma szansę na zabawę i rozwój pod opieką doświadczonych wychowawców. Dofinansowanie pozwala obniżyć koszty opieki oraz wyżywienia, dzięki czemu Rodzice, bez względu na sytuację materialną, mogą nam powierzyć swoje pociechy.

 

 

Zakres dofinansowania w naszym żłobku

Dofinansowanie, które otrzymujemy, dotyczy godziny opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że Gmina Miejska dopłaca ustaloną w danym okresie kwotę za każdą godzinę, którą Twoje dziecko spędzi w naszym żłobku. Dotacja ta w skali miesiąca jest znaczącą sumą, która z pewnością ułatwi Rodzicom opłatę stałego czesnego. Wysokość dofinansowania w kolejnych latach może się zmieniać, ponieważ zależna jest od wielu czynników. Jednak od lat staramy się, aby wsparcie z Gminy trafiało do nas co roku, umożliwiając Rodzicom zapisanie dzieci do Wesołych Skrzatów. Informacje o aktualnej wysokości dofinansowania znajdziesz na naszej stornie Internetowej bądź u dyrektora placówki pod nr telefonu 730 730 413.

 

Jeśli szukasz dla swojego dziecka żłobka z dofinansowaniem, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty oraz kosztów opieki nad dzieckiem w naszej placówce po dofinansowaniu.

 

 

DOTACJA Z URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W roku 2022 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

 

Dotacja (dofinansowanie) udzielana jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

 

1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

 

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

 

2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).

 

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

 

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 1,70 zł.

 

Miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi średnio 357 zł oraz dodatkowo 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).

 

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, Referatem ds. Żłobków Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

 

 

ŻŁOBKOWE

Rodzicom których dzieci nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego – czyli np. pierwszych i jedynych w rodzinie, a także młodszych lub starszych, niż przewiduje kryterium wieku –przysługuje tzw „żłobkowe”. To dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Maksymalnie 400 zł miesięcznie

 

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie – ale nie więcej, niż rodzic płaci za opiekę, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy, środków unijnych i przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, ale bez wyżywienia.

 

Jeżeli ta opłata wynosi mniej, to dofinansowanie również będzie odpowiednio mniejsze. Jeżeli więcej – wówczas wyniesie ona właśnie 400 zł.

 

Jeżeli rodzic lub opiekun chce otrzymać takie dofinansowanie – musi złożyć odpowiedni wniosek.

 

Można to zrobić od 1 kwietnia 2022 drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 

• portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,

 

• Platformy Usług Elektronicznych ZUS,

 

• bankowości elektronicznej.

 

Chociaż dofinansowanie wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r., przysługuje z wyrównaniem od 1 stycznia br. Warunkiem jest złożenie wniosku do końca maja br.

 

Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Cały proces odbywa się w formie elektronicznej.

 

 

Skontaktuj się z nami

ludzik
ptaszek
logo wesoleskrzaty

Żłobek Wesołe Skrzaty

 

ul. PAŃSKA 20, Kraków

(wjazd od ul. Kamieńskiego vis a vis Biedronki)

tel. 730-730-413

kontakt@wesoleskrzaty.net.pl

fundusze europejskie
 
logo

fundusze europejskie
ludzik
ptaszek

 

 

fundusze europejskie
 

fundusze europejskie